Aritech skal være en trygg leverandør både for våre kunder og egne ansatte.

Aritech er et flerfaglig Konsulenthus med kontor på Stord. Vi er en Rådgivende bedrift for tekniske fag, som også leverer tjenester innen ledelse. Våre høyt kvalifiserte ingeniører og ledere har bred erfaring innen landbasert- og  on/offshorevirksomhet.

Aritech legger vekt på et godt forhold både til kunder og egne ansatte. Et godt samarbeid her, er det som skal til for å få et godt sluttresultat.