Rådgivende ingeniør total teknisk ingeniør Konsulent Stord

Eiere og styret

Våre eiere og vårt styre

Aritech er eid av de ansatte, som også utgjør Styret i bedriften:

Aritech er eid av de ansatte. Dette skaper engasjerte medarbeidere som bryr seg om sluttresultatet.
Helge Gjøsæter styrets leder
Øystein Røksund styremedlem
Rune Lande styremedlem
Jan Richard Dyrseth styremedlem

Våre datterselskap er eid av de ansatte og bedriften i fellesskap.

Tilbake til framsiden