Rådgivende ingeniør total teknisk ingeniør Konsulent Stord

Produkt

Våre Forretnings- og Markeds-områder

Forretningsområder


Aritech er en teknisk leverandør som tilbyr tjenester innen hele livssyklusen til et moderne anlegg.
Vi har organisert driften i to forretningsområder:

  • Engineering – Rådgivende Ingeniører
  • Consultants – Konsulenter


Våre dyktige medarbeidere tilbyr assistanse når nye tekniske anlegg skal designes eller driftes. Vi tilbyr også assistanse i byggefasen, ved å tilby erfarne byggeledere og prosjekteringsledere.

Våre tjenester går fra Engineringsfasen via Byggefasen og videre inn i Driftsfasen når sluttbruker har overtatt anleggene.

Vår styrke er først og fremst på de tekniske anlegg som finnes på et moderne bygg i dag.

Vi leverer tjenester innenfor følgende markedsområder:

  • Akvakultur
  • Bygg & Anlegg
  • Industri / Energi
  • Maritimt / Skip
  • On- og Offshore- anlegg